Úvodní strana » Publikace


Pro zájemce o výuku bicích nástrojů jsem vytvořil DVD školu, obsahující kompletně technickou stránku cvičení i přípravu pro kreativní přístup k bubnování.

 

První díl se zabývá přehledem základních úderových technik rukou a nohou. Jednotlivé kapitoly diváka seznamují s různými typy držení paliček, odlišnými paličkovými údery, seznamuje také s možnostmi jednotlivých pedálových technik. Divák má v celém programu možnost volitelného pohledu jednotlivých kamer.

DVD1.jpg

UKÁZKY

 

 

objednat

 

 

 

 

 

Druhý díl je věnován koordinaci, aplikaci rudimentů a ladění soupravy. Zaměřuje se na systémy cvičení pro ruce a nohy, jejich vzájemné propojení a koordinaci. Jako bonus najdete kapitolu věnovanou zvukovým „fíglum“. Divák má v celém programu možnost volitelného pohledu jednotlivých kamer.

DVD2.jpgUKÁZKY

 

 

objednat

 

 

 

 

 

Třetí díl se zabývá se stránkou interpretační. Výklad je zaměřen na oblast rytmickou, na práci s rytmem, vnímáním a používáním timingu, posouvání synkopy, na rytmické dělení i na polyrytmii a polymetrii. V bonusu najdete praktické rady pro efektivní cvičení s metronomem.

DVD3.jpg

UKÁZKY

 objednat 


 

 

 

 

Čtvrtý díl se zaměřuje na otázky praktického použití materiálu z předchozích dílů. Jednotlivé kapitoly postupují od rytmů a breaků přes improvizaci a tvorbu sól až ke stylovosti a rozdílům v pojetí rockové a jazzové hry. Bonusy obsahují ukázky patternů a kapitolu o rozdílnosti v použití dvojšlapky a dvou velkých bubnů.

DVD4.jpgUKÁZKY


 


objednat 

 

 

 

 

 

Jsem také autorem dvou klasických notových učebnic se zaměřením na malý bubenbicí soupravu:
 

Etudy pro malý buben

Publikace obsahuje 75 skladeb pro sólový malý buben, rozdělených do tří kapitol. Kniha je určena středně pokročilým a pokročilým hráčům, kteří již absolvovali běžný výcvik na tento nástroj. Přiložené CD přináší nahrávku vybraných etud.

etudy-pro-maly-buben.jpg

Na vyžádání jsou nahrávky těchto etud k dispozici ve formátu Mp3

 

 

objednat 

 

 


 

 

Etudy pro bicí soupravu
Publikace nabízí zápisy 30 sólových etud. Každá je uvedená krátkým textem, který vysvětluje její postavení mezi ostatními a dává několik rad a tipů, jak danou etudu hrát.

Bicí souprava.jpg

Na vyžádání je k dispozici videozáznam všech cvičení z knihy.
objednat