DVD Bicí souprava - proč, jak a co cvičit /4 díly/


První díl se zabývá přehledem základních úderových technik rukou a nohou. Jednotlivé kapitoly diváka seznamují s různými typy držení paliček, odlišnými paličkovými údery, seznamuje také s možnostmi jednotlivých pedálových technik. Divák má v celém programu možnost volitelného pohledu jednotlivých kamer.

DVD1.jpg

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU

 

 

 

 

 

 

 

 


Druhý díl je věnován koordinaci, aplikaci rudimentů a ladění soupravy. Obsah se zaměřuje na systémy cvičení pro ruce a nohy, jejich vzájemné propojení a koordinaci. Jako bonus najdete kapitolu věnovanou zvukovým „fíglum“ a ukázky obsahující porovnání odlišných vlastností různých bubnových blan. Divák má v celém programu možnost volitelného pohledu jednotlivých kamer.

DVD2.jpg

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU

 

 

 

 

 

 

 Třetí část výukového cyklu pro bubeníky opouští technické otázky probírané v prvních dvou dílech a zabývá se stránkou interpretační. Výklad je zaměřen na oblast rytmickou, na práci s rytmem, vnímáním a používáním timingu, posouvání synkopy, na rytmické dělení i na polyrytmii a polymetrii. V bonusu najdete praktické rady pro efektivní cvičení s metronomem.

DVD3.jpg

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU

 

 

 

 

 

 
Čtvrtá část DVD cyklu se zaměřuje na otázky praktického použití materiálu, probíraného v předchozích dílech. Jednotlivé kapitoly postupují od stavby rytmů a breaků přes improvizaci a tvorbu sól až ke stylovosti a rozdílům v pojetí rockové a jazzové hry. Bonusy obsahují ukázky patternů a kapitolu pojednávající o rozdílnosti v použití dvojšlapky nebo dvou velkých bubnů.

DVD4.jpg

 

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU