Pro zájemce o výuku bicích nástrojů jsem vytvořil kompletní manuál, obsahující technickou stránku cvičení, budování timingu, rytmů, sól a přípravy pro kreativní vnímání hudby. Videoškola vyšla na čtyřech hodinových DVD a objednat si ji můžete v e-shopu
 


První díl se zabývá přehledem základních úderových technik rukou a nohou. Jednotlivé kapitoly diváka seznamují s různými typy držení paliček, odlišnými paličkovými údery, seznamuje také s možnostmi jednotlivých pedálových technik. Divák má v celém programu možnost volitelného pohledu jednotlivých kamer.

DVD1.jpg

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU

 

 

 

 

 

 

 

 


Druhý díl je věnován koordinaci, aplikaci rudimentů a ladění soupravy. Zaměřuje se na systémy cvičení pro ruce a nohy, jejich vzájemné propojení a koordinaci. Jako bonus najdete kapitolu věnovanou zvukovým „fíglum“. Divák má v celém programu možnost volitelného pohledu jednotlivých kamer.

DVD2.jpg

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU

 

 

 

 

 

 

 Třetí část se zabývá se stránkou interpretační. Výklad je zaměřen na oblast rytmickou, na práci s rytmem, vnímáním a používáním timingu, posouvání synkopy, na rytmické dělení i na polyrytmii a polymetrii. V bonusu najdete praktické rady pro efektivní cvičení s metronomem.

DVD3.jpg

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU

 

 

 

 

 

 
Čtvrtá část se zaměřuje na otázky praktického použití materiálu z předchozích dílů. Jednotlivé kapitoly postupují od rytmů a breaků přes improvizaci a tvorbu sól až ke stylovosti a rozdílům v pojetí rockové a jazzové hry. Bonusy obsahují ukázky patternů a kapitolu o rozdílnosti v použití dvojšlapky a dvou velkých bubnů.

DVD4.jpg

 

 

 

 

 

 

UKÁZKY

objednat v E-SHOPU